ELASTIC GALLERY

Exhibitions

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Maria Hedlund, Upplöst / Dissolved 5/5 - 2/7

Artistnamn - Titel

Maria Hedlund Upplöst
Utställningsdatum 5/5 - 2/7
Vernissage torsdag 5/5 kl 17.00 - 20.00


Bilder >>>

ELASTIC presenterar Maria Hedlunds andra solo utställning på galleriet. Utställningstexten har skrivits av curator Anders Kreuger.

"Att skapa ett ögonblick, att bevara en sanning åt eftervärlden, att forma bilden av det sakliga - inget av detta är mindre viktigt idag än för snart tvåhundra år sedan när fotografiet uppfanns. I det nyttoinriktade bildarbetet, det som varken har tid eller intresse att reflektera över sig själv, används numera andra tekniker än den svartvita fotografiska pappersbilden. Men den ursprungliga "ljusskriften" har inte förlorat sin livskraft nu när den befriats från de flesta av sina uppdrag.

Maria Hedlunds arbeten är bildbevis för detta. De är precisionsinstrument för tanken. Frågan är om inte hennes nya bilder av seendets villkor går utöver seendet. Jo, de "skriver" till oss om vad det innebär att t.ex. stå inför en låda med uppnålade insekter och se glaslocket lyftas av. Det handlar inte så mycket om före och efter, otydligt och tydligt, förmedling och direkthet, utan snarare om bild som ett sätt att tränga in i, och tränga igenom, det sedda. Det känns som om man kommer ut på andra sidan med hennes hjälp."

ur text av Anders Kreuger

Välkomna

Ola Gustafsson, ELASTIC Gallery, Malmö
Maria Hedlund Dissolved

Exhibition dates 5/5 - 2/7
Preview Thursday 5/5 from 5 - 8 pm


Images >

ELASTIC presents Maria Hedlund´s second solo exhibition at the gallery. The text accompaing the show is written by curator Anders Kreuger.

"Creating a moment, preserving a truth for posterity, shaping an image of objectivity -none of this is less important today than almost two hundred years ago when photography was invented. Those who work professionally and instrumentally with images, and therefore have neither the time nor the inclination to be self-reflective, now use other techniques than black-and-white photographic prints. But the original 'light-writing' did not lose its vitality when it was liberated from most of its tasks.

Maria Hedlund's work is the visual proof of this. They are precision instruments of thought. Her new images illustrate the conditions for seeing - even beyond the visual, we might think. They 'write' to us about what it means to be confronted with a case full of pinned-down insects and see the glass cover being lifted off. They are not so much to do with before and after, the clear and the opaque, mediation and directness, but rather with the image as a way to penetrate what we see, and to emerge on the other side. This is the sensation her work seems to provoke."

From text by Anders Kreuger

Welcome

Ola Gustafsson, ELASTIC Gallery, Malmö

 

 

クロムハーツ 財布 クロエ バッグ