ELASTIC GALLERY

Exhibitions

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Catrin Andersson, New Lights 17/3 - 30/4

Artistnamn - Titel

Image: BEYOND THE HORIZON (STATE) #1, 2010, colour photograph, 100 x 70 cm

Catrin Andersson New Lights
Utställningsdatum 17/3 - 30/4
Vernissage torsdag 17/3 kl 17.00 - 20.00


ELASTIC presenterar Catrin Anderssons första solo utställning på galleriet.

"Hur skapas bilden och erfarenheten av en plats? Vad skiljer den egna, subjektiva upplevelsen från den allmänt vedertagna?

Arktis är jordens nordligaste område. Det är en plats som karaktäriseras av polarnattens mörker, is och extrema väderförhållanden. Men också av en extrem förvandling genom historien: från mystik och otillgänglighet till ett kartlagt, politiskt, kommersiellt och vetenskapligt laddat fenomen. Det är för många en närapå fiktiv plats, dels i sin roll av snabbt växande turistmål men också rent fysiskt: större delen av Arktis består av yta, av istäckt hav.

Catrin Andersson undersöker bilderna som skapats och som skapas av platser som intresserar henne, i det här fallet, Arktis. Hon bearbetar information och skapar nya beskrivningar där platsens poetiska dimension - mörker, is, stämningar - ställs mot vetenskapens krasshet. Utställningens verk utgår från egna, upplevda vistelser parallellt med vetenskapliga och historiska dokument."

ur utställningstext av Karin Faxén

Catrin Andersson är verksam i Malmö och utbildad vid Edinburgh College of Art och Emily Carr Institute of Art, Vancouver. Under våren är Andersson också aktuell i utställningen Till Havs, på Varbergs Konsthall 19/3 - 25/4 curerad av Anna Johansson. Hennes utsmyckning MED NÄSAN MOT ISKANTEN invigs i Höga Kusten området. Andersson har tidigare ställt ut på Galleri Svalbard, Longyearbyen, This is the Score Part II, ELASTIC Gallery, Malmö Signal, Malmö, Unknown Land, ELASTIC Gallery, Malmö AURA Krognoshuset, Lund. Skiss materialet till Med Näsan mot Iskanten kommer visas på Skissernas Museum i Lund under 2011.
Bild: BEYOND THE HORIZON (STATE) #1, 2010, färgfotografi, 100 x 70 cm

Välkomna
Ola Gustafsson ELASTIC Gallery
Catrin Andersson New Lights
Exhibition dates 17/3 - 30/4
Preview thursday 17/3 from 5 - 8 pm


ELASTIC presents Catrin Andersson´s first solo exhibition at the gallery.

"How is the image and experience of a place created? What distinguishes the personal, subjective experience from the prevailing one?

The Arctic is the northernmost area of the earth. A place characterized by the darkness, ice and extreme weather conditions of the polar night. But also by the huge transformations throughout history: from mystic and inaccessible, to a thoroughly mapped out, politically, commercially and scientifically charged phenomenon. For many, the Arctic is an almost fictitious place, partly due to its rapidly growing attraction as a tourist destination. But also due to its natural qualities: most of the Arctic consists of deep water covered with ice.
Catrin Andersson investigates the images that have been created by and continue to be created by a place that interest her, in this case the Arctic. She adapts information to construct new descriptions where the poetic dimensions of the place – darkness, ice, emotions – are set against the harshness of science. The works in the exhibition emanate from the artist’s own experiences on the Arctic, parallel to scientific and historical documents."

from text by Karin Faxén

Catrin Andersson is based in Malmö and recieved her Bachelor in Fine Art at Edinburgh College of Art and Emily Carr Institute of Art, Vancouver. Andersson is currenntly showing in the group show At Sea, at Varbergs Konsthall 19/3 - 25/4 curated by  Anna Johansson. The public commission MED NÄSAN MOT ISKANTEN (With your nose against the Edge of the Ice) is inaugurgated during the spring in High Coast region on the northeast coast of Sweden. Andersson previous shows include Galleri Svalbard, Longyearbyen, This is the Score Part II, ELASTIC Gallery, Malmö Signal, Malmö, Unknown Land, ELASTIC Gallery, Malmö AURA Krognoshuset, Lund. The proposal and sketchs for the public commission Med Näsan mot Iskanten will be on view at Museum of Sketches in Lund during 2011.

Welcome
Ola Gustafsson ELASTIC Gallery

クロムハーツ 財布 クロエ バッグ