ELASTIC GALLERY

Exhibitions

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anna Ling - Mörk krusning / Dark ripple 11/10 - 10/11

Artistnamn - Titel

 

 Installation view Dyning #1-3 / Swelling #1-3, 2018, ink on paper, 101 x 80 cm Photo © Niklas Hansson

I Anna Lings sjätte separatutställning på Elastic Gallery, Mörk krusning, presenteras tre teckningsserier. En ny serie från i år, Dyning #1-3, Steelwire and Jellyfish från 2011 och Mörk krusning från 2017 som utställningen lånar sin titel ifrån.

Tidsaspekten och detaljrikedomen är grundläggande element som kännetecknar Lings konstnärsskap och som motsats till dagens snabba bildflöde, uppmuntrar hennes metodiskt uppbyggda teckningar betraktaren att stanna upp. Vår registrerande blick tvingas att sakta ner och se till bildytans alla enskilda delar för att på så sätt kunna se helheten av Lings bildvärld och intention.

Den nya serien teckningar, Dyning #1-3, blir utifrån denna position ett eko av hennes tidigare verk t.ex. Observationer på öppet hav från 2006 och Oceaner av Luft från 2010. Tuschet som bygger upp bilden, är likt en dyning, genererad av handens och pennans repetitiva rörelser över bildytan. Lings personliga erfarenheter och observationer av sin omgivning, såsom platser och naturupplevelser från uppväxten på Sveriges västkust, ligger till grund för hennes bilder. All den tid Ling spenderat åt att betrakta havet, måste också ha genererat ett seende och en förmåga att fånga dess rörelser och karaktär på det enkla och självklara sätt som vi ser i hennes konstnärskap.

I serien Mörk krusning från 2017 avbildas människans misstag och spår i naturen med motiv hämtade från oljeutsläpp i de olika världshaven. Teckningarna skiljer sig från tidigare verk i teknik och utförande och är här uppbyggda av mer organiska tuschstreck. Motivet har fått styra utförandet vilket har förstärkt rörelsen och uttrycket i bilderna men även känslan av människans alarmerande framfart i vår omgivning och natur.

I utställningens tredje verk, Steelwire and Jellyfish från 2011, liknar motivens stålvajrar med sina formationer och mönster växtrikets fibrer och celluppbyggnad och påminner oss om naturens förmåga att skapa styrka och motstånd. Med en symbolik där man kan ana en svag ljusning i en allt mörkare värld och i mötet med vattenytorna i serierna Dyning #1-3 och Mörk krusning, binder Steelwire and Jellyfish ihop verken till en böljande enhet.

/ Ola Gustafsson
Anna Ling's sixth solo show at Elastic Gallery Dark Ripple presents three series of drawings: the new series from 2018 Swelling #1-3, Steelwire and Jellyfish from 2011, and Dark ripple from 2017 which the exhibtion borrows its title from.

Time and a rich sense of detail, is the fundamental element that characterise Lings art practices, and as a counter point to today´s rapid flow of images, her methodical built up works encourage the viewer to stop and look at them. Our vision is forced to slow down and look at each individual part of the picture simultaneously to be able to see the entirety in Ling´s intentions and imagery.

The new series Swelling #1-3 (2018) is founded on this position. It becomes an echo of Ling’s older works such as Observations on Open Sea (2006) and Oceans of Air (2010). The ink that the image is built up of is similar to the swelling generated by the hand and pen´s repetitive movements on the picture surface. Ling's background and observations of her surroundings form the basis of her images, like her childhood on Sweden’s west coast with its places and nature. If one like Ling has spent a lot of time watching the sea, there is a strong possibility that this person would also be able to capture the sea’s movements and character in the easy and obvious way that Ling does in her artistic practice.

In the Dark ripple (2017) series Ling depicts human mistakes and traces in nature with motives taken from oil spills in the world's oceans. Dark ripple differs from other works in technique and execution. These images are made up of organic ink lines while other works often have the lines built into stripes to create the space for the image. The motif controls the execution, and it reinforces the movement of the pictures and their expression. As well as the feeling of the impact of man´s alarming progress on our environment.

The exhibitions third series of works Steelwire and Jellyfish (2011), with formations and patterns derived from nature's ability to create strength and resistance, the steelwire motives of the work resemble that of fibers and the cellular structure taken from the plant world. With a symbolism where one can see a slightly brighter future, in a more and more dark world, and in the water surfaces of Swelling #1-3 and Dark ripple, this series ties together the different works in a moving and rolling unit.

/ Ola Gustafsson

Anna Ling received her MFA from Malmö Art Academy in 2003.

Previous solo shows include: 2017 Galleri Arnstedt, Båstad, 2016 ELASTIC Gallery, Stockholm, 2015 Krognoshuset AURA, Lund, 2013 ELASTIC Gallery, Malmö, 2012 Galleri Arnstedt, Båstad, 2011 Galleri 54, Göteborg, Galleri Gregor Podnar, Lubljana, Slovenien, Delphi Lawoffice, Malmö, 2010 ELASTIC Gallery, Malmö, 2008 Galleri Tom Cristoffersen, Cube, Köpenhamn, "Drawing a line", Bohusläns museum, with Alexander Gutke, Uddevalla, 2006 Ystads konstmuseum, Ystad, ELASTIC Gallery, Malmö, Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamn, 2005 ELASTIC Gallery, Malmö, 2004 Milliken Gallery, Stockholm, Galleri Box, with Ann Böttcher, Göteborg, Galleri Magnus Åklundh, Malmö

Selected group exhibitions include: 2018 ”Ocenaer av tid”, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, ”Omnejd”, Lunds Konsthall, Lund, ”Fria uttryck - Experimentell teckning”, Teckningsmuseet, Laholm, 2017 ”Forms of Entanglement”, Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn, ”På annan plats”, Ystads Konstmusem, Ystad, 2016 ”Förjaga bristen på sammanhang”, Göteborgs Konsthall, Göteborg, ”Samhällsmaskinen”, Malmö Konstmuseum, Malmö, ELASTIC Vagnsverkstaden, Varvsstaden, Malmö, 2015 "TERRA INCOGNITA" Woodpecker Projects, Krets, Malmö Edstrandska stipendieutställning, Galleri KHM, Malmö, 2014 "Vår inre natur", Marabouparken, Stockholm, "Slow motion", Teckningsmuseet i Laholm, "Exponeringar", Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn "Se konsten", Lunds konsthall, Lund, 2013 "old-school ASMR", Cac Bukovje, Landskrona, Nordic Watercolor Museum, Skärhamn, 2012 Kunstgallerie Bonn, Bonn, Tyskland, "Moln", The Musum of Sketches, Lund, 2011 Varbergs konsthall, Varberg, 2010 Ystad Artmuseum, Ystad, 2008 Malmö Artmuseum, Malmö, Signal, Malmö, Lillehammers Artmuseum, Lillehammer, Norge, 2007 ”Freunde fur immer”, Bonner kunstverein, Bonn, Tyskland, ”Jag vill kunna se vad det är”, Lunds Konsthall, Lund, 2006 Dreamlands Burn Mücsarnok/Kunsthalle Budapest, Ungern, ”The sun on the wall”,Latvian National Museum of art, Riga, Lettland, curated by Gregor Podnar, ELASTIC Gallery, Malmö, ”The sun on the wall”, Pavel Haus, Laafeld, Österike, curated by Gregor Podnar

Ling is represented in public collections like Malmö Konstmuseum, The Nordic Watercolor Museum, Region Skåne, Statens Konstråd, The Musuem of Sketches, Lund, The City of Lund Art Collection and the European Investmentbank in Luxemburg as well as private collections in Sweden, the US and Europe. Ling has completed a number of public commissions in Lund, Stockholm, Malmö and Helsingborg.

クロムハーツ 財布 クロエ バッグ